01/12/11

4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση: 
Δυνατότητες, Προοπτικές & Αδυναμίες

Θεσσαλονίκη, 01-02 Δεκεμβρίου 2011

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου