01/09/11

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕ για Ανοικτή Πρόσβαση στην Επιστημονική Πληροφορία

Δημόσια Διαβούλευση για την Πρόσβαση στην Επιστημονική Πληροφορία και τη διατήρησή της ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαρκέσει εώς τις 09/09/2011.

Στη Δημόσια Διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν ερευνητές, οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας, πανεπιστήμια και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς ή και άτομα και να συνεισφέρουν στον διάλογο για τη βελτίωση της πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου