12/12/12

"Διακρατική Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καινοτομίας"

Η ελληνική και διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει ασχοληθεί αρκετά με το τι είναι τεχνολογία και κατά καιρούς έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί γι’ αυτήν. Σε αρκετούς από αυτούς παρατηρείται ότι η γνώση και η τέχνη αποτελούν τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας.

Σε έκθεση της EIRMA (European Industrial Research Management Association) η τεχνολογία παρουσιάζεται ως το μέσον με το οποίο η γνώση, η επιστήμη και οι ανακαλύψεις της εφαρμόζονται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Ο Pitono πιστεύει ότι η τεχνολογία είναι ένας συνδυασμός τεσσάρων βασικών στοιχείων, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αυτά είναι τα μέσα παραγωγής (technoware), τα ανθρώπινα προσόντα (humanware), οι πληροφορίες (inforware) και η υποδομή (orgaware).

Ένας άλλος ορισμός θέλει την τεχνολογία ως την ικανότητα, επιδεξιότητα αλλά και εμπειρία της αποτελεσματικής χρήσης της γνώσης για παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου