02/01/13

«Χτίζοντας το Μέλλον με Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας»

Οι Στόχοι του Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον με Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας» για την επόμενη δεκαετία είναι:
- Να μειωθεί σημαντικά η ενεργειακή κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών και των εμπορικών κτηρίων.
- Να μειωθεί, ταυτόχρονα, το ενεργειακό τους κόστος.
- Να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών και να μειωθεί το κόστος διαβίωσης.
- Να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.
- Να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
- Να δημιουργηθεί μεγάλος αριθμός νέων θέσεων εργασίας.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου