02/01/13

Πρόσκληση Εγγραφής στο Δίκτυο "Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων"

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΈργουThink Greenτο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει το Δίκτυο «Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων» το οποίο έχει αναρτηθεί στο portal του εν λόγω Έργου και θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως 30/04/2016.

Το έργο «Think Green» έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση, κα) της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με έμφαση στους κλάδους:α) Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο καιβ) Κατασκευές, που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της περιφέρειας Αττικής. 

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι συνήθως μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αλλά μπορεί να λειτουργήσουν και ως δυνητικοί επενδυτές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα οι «Πράσινοι Επιχειρηματικοί Άγγελοι» οι οποίοι πλαισιώνουν το Έργο “Think Green” συνθέτουν μία πολύτιμη δεξαμενή άντλησης γνώσεων και εμπειριών για τις ΜμΕ – μέλη του ΕΒΕΑ αναφορικά με την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στην καθημερινή τους λειτουργία, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί δυνητικούς «Πράσινους Επιχειρηματικούς Αγγέλους» να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής προκειμένου, μετά από αξιολόγηση, να ενταχθούν στην εν λόγω βάση δεδομένων του Έργου “Think Green” με την υποχρέωση να παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε ΜμΕ αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα τουλάχιστον έως 30/04/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης (τηλ. 2103382356 - κ. Κουτρουφίνη). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου