1/8/12

Παγκόσμιος Ιστός

Θεμελιώσεις, Υπηρεσίες, Εφαρμογές

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης-Κατάρτισης με τίτλο «Παγκόσμιος Ιστός: Θεμελιώσεις, Υπηρεσίες, Εφαρμογές».

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν σφαιρικά σχετικά με τις θεωρητικές θεμελιώσεις του Παγκόσμιο Ιστού (WorldWideWeb) και ταυτοχρόνως να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με Υπηρεσίες και Εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 120 ωρών και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2012.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν Βεβαίωση συμμετοχής και Πιστοποιητικό Κατάρτισης-Επιμόρφωσης (με αντιστοίχιση ECTS).

Αιτήσεις από 02/07/2012 έως 22/08/2012.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου