01/02/13

2ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών & Σχεδίων

Ο «2ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών & Σχεδίων» προκηρύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργου με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Απώτερο στόχο της Δράσης συνιστά η επιχειρηματικότητα και η προώθηση της με τις απαιτούμενες δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπό του Διαγωνισμού αποτελεί η προαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους προπτυχιακούς φοιτητές των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου μας μέσω της εκπόνησης Επιχειρηματικών Σχεδίων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης των συμμετοχών του Διαγωνισμού αλλά και από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου με online ψηφοφορία. Επίσης, προβλέπεται διαδικασία χορήγησης χρηματικών βραβείων για τις τρεις καλύτερες συμμετοχές σε επίπεδο Ιδρύματος ύψους (προ φόρων) 2.500€, 2.000€ και 1.500€ αντίστοιχα για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή.

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων 15/02/2013.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου