02/10/13

Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία

Η Αριστεία αφορά κάθε κλάδο της Επιστήμης και Τεχνολογίας και κάθε κατεύθυνση της Έρευνας και της Διδασκαλίας, χωρίς Θεματικές Προτεραιότητες. Έτσι, δράσεις Αριστείας αποτελούν, για παράδειγμα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό επίτευγμα, μια πρωτοπόρος πειραματική διάταξη, μια πρωτοποριακή θεωρία, καθώς και περιπτώσεις καινοτόμου διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Μία δραστηριότητα με στοιχεία Αριστείας μπορεί να είναι είτε συλλογική είτε ατομική: μπορεί να προέρχεται τόσο από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), δομές (εργαστήρια, τομείς κ.λπ.) όσο και από ερευνητικά ιδρύματα (ερευνητές).

Για την ανάδειξη της Αριστείας, το Υπουργείο Παιδείας καλεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να προβάλλει τις δράσεις της στο ψηφιακό αποθετήριο Αριστείας που θα είναι προσπελάσιμο από τον καθένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου