01/09/14

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μαθητών Ειδικής και Γενικής Αγωγής

Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης 
των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Δωρεάν Σεμινάριο

Αθήνα, 20-21 Σεπτεμβρίου 2014

Περισσότερα Αίτηση & Πρόγραμμα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου