01/09/11

Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Το Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ, έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία την 01/09/2011.

Ενισχύει τις άριστες ερευνητικές προσπάθειες στην Ελλάδα, την έρευνα που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research) και τα καινοτομικά έργα σε επιστημονικά πεδία. Εντάσσεται στη νέα πολιτική της έρευνας για "Ενίσχυση της έρευνας - ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό" και διαμορφώθηκε κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας.

Θα καλύψει άμεσες ανάγκες των Ελλήνων επιστημόνων και αναμένεται να οδηγήσει σε έναν οδικό χάρτη περιοδικής και τακτικής χρηματοδότησης των ερευνητικών δράσεων. Μπορεί επίσης να αποτελέσει μοχλό για την κατοχύρωση ελληνικών ευρεσιτεχνιών, με απευθείας χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ για κατοχύρωση και μελλοντική εκμετάλλευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου